Головним завданням кожного вчителя є забезпечення високої якості освіти та виховання.

Перелік основних проблем, що впливають на успішність учнів:

1. Застосування у педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які сприяють розумінню всіма учнями навчального матеріалу.
2. Формування в учнів позитивного ставлення до предмета, бажання дитини вчитися в даного вчителя, даній школі
3. Застосування у педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які формують в учнів уміння навчатися
4. Застосування у педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, спрямованих на формування в дитини здатність виконувати домашнє завдання самостійно
5. Застосування у педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які сприяють зниженню невмотивованого перевантаження дитини даним предметом
6. Застосування у педагогічній діяльності технологій, методів, прийомів, які сприяють успішному засвоєнню всіма учнями базових знань і вмінь
7. Розвиток мотивації учнів до навчання, якісної успішності

Методичні прийоми формування мотивації навчання

Вони спрямовані на створення сприятливої психологічної атмосфери, що підтримує пізнавальну активність учнів, а саме:
· включення учнів у колективістські форми діяльності;
· залучення учнів до оцінної діяльності й формування адекватної самооцінки;
· співробітництво учня та вчителя, спільна навчальна діяльність;
· заохочення пізнавальної активності й учнів, створення творчої атмосфери;
· цікавість викладу навчального матеріалу (незвичайна форма подання матеріалу, емоційність мови вчителя, пізнавальні ігри, цікаві приклади і досліди);
· уміле застосування заохочення та покарання.

Десять способів сказати "дуже добре"
Головним завданням кожного вчителя є забезпечення високої якості освіти та виховання
Організація домашньої самостійної роботи учня
Пам'ятка вчителю
Правила педагогічної гігієни
Правила управління успіхом на уроці
Рекомендації вчителям щодо розвитку уваги учнів на уроці

Кiлькiсть переглядiв: 550

Коментарi