УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ

Ми: Адміністрація СЗШ № 83 Святошинського району м. Києва, Батьківська рада СЗШ № 83, Учнівська «Рада мудреців» СЗШ № 83 уклали цю угоду про наступне:

1. Сторони, що уклали угоду, визнають, що тільки об’єднання їхніх зусиль найповніше вприятиме розвиткові адміністративно-громадського управління школою.
2. Сторони визнають одне одного як партнерів у організації освітнього процесу, позашкільного і громадського життя, дозвілля і оздоровлення учнів, фінансово-економічній, соціальній, інформаційній підтримці середньої школи.
3. Сторони визнають такі засади співпраці:
v Демократизм;
v Добровільність;
v Відкритість і взаємну поінформованість;
v Взаємне представництво на всіх рівнях;
v Толерантність;
v Наступність.
4. Сторони взаємно зобов’язуються:
v Поважати інтереси і права один одного і неухильно дотримуватися обов'язків, які проголошені Конституцією України, Законом України «Про освіту», чинним законодавством;
v Сприяти створенню широкого діапазону умов для здобуття якісної освіти кожним учнем школи;
v Забезпечити активну участь сторін у проектах розвитку освіти міста шляхом створення спільних проблемних і робочих груп, проведення дискусій, круглих столів, конференцій тощо;
v Будь-яке рішення, що стосуєтося безпосередньо всіх або одного з партнерів і має вплив на їхні інтереси, приймати тільки на основі взаємних консультацій та узгоджень;
v Постійно інформувати один одного про свою діяльність, про прийняті рішення та їх наслідки;
v Сприяти створенню в усіх закладах освіти безпечних для життя та здоров'я психічно комфортних умов учням у навчанні, батькам у вихованні, вчителям у педагогічній діяльності; виявляти і піддавати критиці всі прояви приниження гідності, утиску, відмови у задоволенні законних вимог учасників навчально-виховного про­цесу, вимагати вирішення конфліктів у законний спосіб;
v Ініціювати та підтримувати всі форми співпраці педагогів, учнів та їх батьків.
5. Для реалізації положень цієї Угоди сторони домовляються:
v Щорічно складати спільний план роботи на навчальний рік;
v Створити спільний друкований орган;
v Змінювати і доповнювати надалі умови Угоди тільки за спільною згодою сторін, причому зміни і доповнення можуть бути направлені лише на розширення повно­важень і прав сторін.
6. Ця Угода вступає в силу з моменту підписання і не обмежується терміном дії.
7. Ця угода укладається в трьох примірниках, що зберігатимуться у сторів і матимуть однакову силу.


Підписи сторін:
Директор СЗШ № 83
Голова Батьківської Ради СЗШ № 83
Голова Учнівської «Ради мудреців»

Кiлькiсть переглядiв: 483

Коментарi